Attie van der Merwe

“Hi Su-lene

Baie dankie vir jou hulp in die proses om die kandidaat aan te stel, dit word hoog op prys gestel.

Beste groete”